Ovlivňují neživou hmotu

18.07.2012 autor: Zdeněk Bednář

Vliv negativního působení GPZ byl vysledován např. při tavbě ve vysokých pecích.

Byla zaznamenána vyšší spotřeba topných látek a to až o 30%. Pomalejší průběh procesu tavby a nižší žár. Ve slévárnách , kde jsou odlévány odlitky ve formách, jež jsou nad GPZ, dochází ve zvýšené míře ke zmetkovitosti (praskání, bublinatost..).

Ve sklárnách bylo zaznamenáno při výrobě tabulového skla jeho zakalení. 
Byla zjištěna zvýšená korozivost některých materiálů, které byly současně vystaveny vlivu působení GPZ.

Zjištěny byly případy, kdy některá měřící elektronická zařízení umístěná na GPZ, vykazovala falešné hodnoty, zařízení nešlo správně nastavit atp.

Uvádí se rovněž, že vliv GPZ ovlivňuje poslech VKV u radiopřijímačů. Je zpomalena sedimentace, povrch země zde má nepatrně vyšší teplotu.

rubrika: Geopatogenní zóny | 0 Komentářů » | štítky:

Zdeněk Bednář Jmenuji se Zdeněk Bednář a jsem léčitel

Lidé mají celou řadu zdravotních problémů, se kterými si neví rady. Mnohdy nejdou ani k lékaři a čekají až co to "udělá". Váhat zde, není na místě. Čím je problém staršího data a dlouho se s ním člověk potýká, tím je odstranění problému zdlouhavější. Toto platí potom jak u lékaře tak i u léčitele. Čtěte více ...