Co to jsou geopatogenní zóny

18.07.2012 autor: Zdeněk Bednář

Takto nazýváme nepravidelnou část prostoru, která je zatížena určitým druhem záření. Jsou to záření, která současná věda zná, ale také ještě nezná. Geopatogenní zóny (dále jen GPZ) jsou detekovány většinou senzibilní osobou, která k detekci používá většinou různých druhů virgulí.Obecně lze konstatovat, že živý oganismus reaguje na porušení jakékoliv homogenity pole, ve kterém se nachází, nebo do něho vstupuje.

Lidský organismus na toto porušení homogenity reaguje buď vědomě nebo nevědomě. Porušení homogenity může vyvolat například podzemní voda, bývalá řečiště, rybníky, močály, ložiska podzemních plynů, radioaktivní podloží, místa kde se stýkají různé horniny a kde nastávají geologické zlomy a pod.

Při detekci takové nehomogenity se nejvice setkáme s virgulemi ve tvaru Y z vrbového nebo i jiného proutku. Používají se také kovové spirály, kovové virgule ve tvaru L. Kovové virgule tvaru Y jsou podobné klasickému proutku, jsou však i menších velikostí, které se drží v jedné ruce. Já sám používám k detekci GPZ virguli tvaru L z mosazného drátu o průměru 3 mm. Strany svírají pravý úhel a jsou v délce 11 a 33 cm, virgule se drží za kratší konec. (Senzibilové v Polsku používají rozměr 10 a 30 cm). Pro zajímavost uvedu, že jsme při pokusech použili například stříbrnou virguli - ta je velice citlivá, použili jsme také tenkých skleněných trubiček naplněných různými plyny, hliníkové,plastové,ocelové virgule atd.

Sám jsem se setkal také s lidmi, kteří k detekci nepoužívají virgulí. Jsou senzibilové, kteří "vidí" pásy GPZ, jsou lidé, kteří cítí jak těmito pásy "procházejí". Znám osobu, která slyší jak teče podzemní vodní pramen.

Každý proutkař (senzibil) musí zjistit jaký tvar a materiál virgule mu nejlépe vyhovuje.

 V podstatě můžeme hovořit o čtyřech základních typech GPZ:

a) podzemní vodní toky
b) geologické anomálie (půdní poklesy, zlomy, zvrásnění, radioaktivní místa)
c) tzv. Hartmannovy pásy - vytváří síť orientovanou od severu k jihu a od západu 
k východu
d) tzv. Curryho pásy - vytváří síť orientovanou od severozápadu k jihovýchodu 
a od severovýchodu k jihozápadu.


  Hartmannovy pásy byly popsány MUDr. Ernstem Hartmannem z Eberbachu. Dle fyzikálních průzkumů jsou pásy povahy stojatých vln VKV kosmického původu se zhuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry.
 Curryho pásy byly popsány MUDr. Manfredem Curry z Riederau. Pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm.
 Často jsou oba lékaři uváděni jako objevitelé těchto pásů. Tyto pásy však již byly prokazatelně detekovány cca před 4 000 roky v Číně. Víme, že je znali Egypťané (nástěnné kresby v pyramidách) a Řekové.

Tzv. Hartmannovy a Curryho pásy mají šířku cca 20-50 cm a jsou od sebe vzdáleny cca 4-4,5m. V oblasti rovníku jsou tyto pásy ve vzdálenosti asi 6-6,5m od sebe a v oblasti pólů je vzdálenost mezi pásy 2-3m. Lze však detekovat místa, kde se pásy k sobě přibližují.V domě se geopatogenní zóny vyskytují ve všech patrech. Ve vyšších patrech jsou pásy naopak širší s větší intenzitou působení. Se vzrůstjící výškou zjišťujeme kónické rozšiřování.

rubrika: Geopatogenní zóny | 0 Komentářů » | štítky:

Zdeněk Bednář Jmenuji se Zdeněk Bednář a jsem léčitel

Lidé mají celou řadu zdravotních problémů, se kterými si neví rady. Mnohdy nejdou ani k lékaři a čekají až co to "udělá". Váhat zde, není na místě. Čím je problém staršího data a dlouho se s ním člověk potýká, tím je odstranění problému zdlouhavější. Toto platí potom jak u lékaře tak i u léčitele. Čtěte více ...